AJOFM Buzău - Instituție liberă de ”dosarul cu șină” !
Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile de stimulare de ocupare, sunt urmatoarele:

Articolul 72

 • (1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (1), carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj, potrivit legii, si care se angajeaza cu norma intreaga, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii.
 • (2) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a).
 • Articolul 73

 • (1) Persoanele prevazute la art. 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, cu norma intreaga, in termen de 30 de zile, la un alt angajator.
 • (2) Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantumul stabilit la art. 72, se acorda pentru situatia prevazuta la alin. (1) pana la sfarsitul perioadei pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj.
 • Articolul 73^1

 • (1) Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.
 • (2) Prima de insertie stabilita in cuantumul prevazut la alin. (1) se acorda in doua transe, astfel:
  • a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;
  • b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
 • (3) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1):
  • a) absolventii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de munca sau de serviciu;
  • b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, cu exceptia situatiei in care, pentru persoanele respective, acesti angajatori au beneficiat de stimulent financiar in conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare;
  • c) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
  • d) absolventii care, in perioada cuprinsa intre data absolvirii si data solicitarii dreptului, au fost admisi intr-unul dintre nivelurile de invatamant, conform prevederilor legale.
 • (4) Persoanele care beneficiaza de prima de insertie prevazuta la alin. (1) au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel de-al doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni.
 • Articolul 73^2

 • (1) Somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 1.000 lei, neimpozabila.
 • (1^1) Prima de activare stabilita in cuantumul prevazut la alin. (1) se acorda in doua transe, astfel:
  • a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;
  • b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.
 • (2) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimele 12 luni.
 • (3) Persoanele care beneficiaza de prima de activare au dreptul la mentinerea acesteia si in situatia in care, in perioada de 3 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in aceleasi conditii.
 • (4) Prima de activare nu se cumuleaza cu prima de insertie si cu prima de instalare, prevazute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75.
 • (5) Prima de activare se poate cumula cu prima de incadrare prevazuta la art. 74.
 • Articolul 73^3

 • Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 73^2, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 3 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
  • a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
  • c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Articolul 74

 • (1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila.
 • (2) Cuantumul primei prevazute la alin. (1) se calculeaza la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
 • (3) Prima de incadrare prevazuta la alin. (1) se acorda pe o perioada de 12 luni.
 • Articolul 75

 • (1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila, destinata stimularii incadrarii in munca, asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, si/sau pentru reintregirea familiei, dupa caz.
 • (2) Prima de instalare prevazuta la alin. (1) se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
  • a) 12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
  • b) 15.500 lei pentru persoanele prevazute la lit. a), care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere.
 • (3) In cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare prevazute la alin. (1), unul va primi suma prevazuta la alin. (2) lit. a), iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3.500 lei.
 • (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
  • a) 3.500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (2) lit. a);
  • b) 6.500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (2) lit. b);
  • c) 3.500 lei pentru fiecare sot aflat in situatia prevazuta la alin. (3).
 • (5) Prima de instalare stabilita in cuantumurile prevazute la alin. (2) si (3) se acorda in doua transe, astfel:
  • a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalarii;
  • b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
 • (6) Prima de instalare stabilita in cuantumul prevazut la alin. (4) se acorda intr-o singura transa, la data instalarii.
 • Articolul 75^1

 • (1) Prima de incadrare si prima de instalare, prevazute la art. 74 si 75, denumite in continuare prime de mobilitate, nu se cumuleaza.
 • (2) Primele de mobilitate prevazute la art. 74 si 75 se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate care se aproba si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
 • (2^1) Prima de incadrare se acorda persoanelor prevazute la art. 74 alin. (1) care au domiciliul sau resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate, indiferent daca localitatea unde se incadreaza in munca este situata sau nu in zonele prevazute in Planul national de mobilitate.
 • (2^2) Prima de instalare se acorda persoanelor prevazute la art. 75 care:
  • a) au domiciliul sau resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate si isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate;
  • b) au domiciliul sau resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate si isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in alta zona decat zonele prevazute in Planul national de mobilitate;
  • c) au domiciliul sau resedinta in alta zona decat zonele prevazute in Planul national de mobilitate si isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate.
 • (3) Beneficiaza de primele de mobilitate persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.
 • (4) Nu beneficiaza de primele de mobilitate:
  • a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
  • b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
  • c) persoanele care se incadreaza la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
  • d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
  • e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
  • f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
  • g) persoanele al/a caror sot/sotie a beneficiat de prima de relocare prevazuta la art. 76^2 in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate.
  • h) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia, precum si persoanele al caror sot, a caror sotie, ai caror copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia, in cazul primei de incadrare;
  • i) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia, precum si persoanele al caror sot, a caror sotie, ai caror copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care persoana isi schimba domiciliul sau isi stabileste resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca, in cazul primei de instalare;
  • j) persoanele carora angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale le asigura transportul sau le suporta cheltuielile aferente acestuia, in cazul primei de incadrare;
  • k) persoanele carora angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale le asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, in cazul primei de instalare.
 • (5) Persoanele care beneficiaza de primele de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.
 • Articolul 76

 • (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 73^1, 74 si 75, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
  • a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
  • c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • (2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de instalare potrivit art. 75 in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta intr-o perioada de 12 luni de la angajare.
 • (3) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (1) si alin. (2), recuperarea sumelor prevazute la art. 73^1, 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii*).
 • (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), angajatii nu au obligatia de a restitui sumele prevazute la art. 73^1 alin. (1), art. 74 si art. 75, in situatia prevazuta la art. 73^1 alin. (4), respectiv art. 75^1 alin. (5).
 • Articolul 76^1

 • (1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, beneficiaza de o prima de relocare, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 lei.
 • (2) Prima de relocare prevazuta la alin. (1) se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.
 • Articolul 76^2

 • (1) Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni, in cuantumurile stabilite la art. 75 alin. (2)-(4) si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 75^1 si 76.
 • (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica persoanelor in situatia intoarcerii la domiciliul de pe teritoriul Romaniei sau la noul domiciliu ori resedinta pe care il/o stabilesc pe teritoriul Romaniei si se incadreaza in munca in localitatea de domiciliu/resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, iar localitatea respectiva se afla in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate, potrivit art. 75^1 alin. (2).
 • (3) Persoanele singure si familiile prevazute la alin. (2) sunt definite in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • (4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevazuta la alin. (1) se intelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei si a utilitatilor in noul domiciliu sau noua resedinta.
 • (5) In situatia in care angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acorda.
 • (6) Prima de relocare stabilita in cuantumul prevazut la alin. (1) se acorda lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, in situatia in care in aceasta perioada sunt respectate conditiile prevazute la alin. (1) si (2).
 • Articolul 76^3

 • (1) Prima de relocare prevazuta la art. 76^2 se acorda la cerere si nu se cumuleaza cu prima de activare, cu prima de incadrare sau cu prima de instalare prevazute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art. 75.
 • (2) Beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.
 • (3) Nu beneficiaza de prima de relocare:
  • a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de relocare sau de una dintre primele prevazute la art. 74 si 75, in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de relocare;
  • b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
  • c) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
  • d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
  • e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
  • f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
  • g) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.
 • (4) Persoanele care beneficiaza de prima de relocare au dreptul la mentinerea acesteia si in cazul in care, in perioada de 36 de luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.
 • Articolul 76^4

 • (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 76^2 alin. (1), in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
  • a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
  • c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • (2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de relocare potrivit art. 76^2 alin. (1) in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta, intr-o perioada de 12 luni de la angajare.

 • © 2009 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau admin