AJOFM Buzău - Instituție liberă de ”dosarul cu șină” !

Brosura proiect „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”

Afis proiect „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”

Comunicatul de presă trimestrial Decembrie 2021 - proiect ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

Informare GDPR privind derularea proiectului "UNIT 5 RMD şi RMPD"

Raport activitate aprilie 2020 - aprilie 2021 proiect "UNIT 5 RMD şi RMPD"

Informare PROACCES 3 - ”Stimularea mobilității și subventionarea locurilor de muncă pentru șomeri” - POSDRU/888/3/13/142803

Informare proiect "ReCONECT"

Informare proiect "Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG"

Informare proiect "Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati"

Informare proiect "PROACCES 2"

Informare proiect "UNIT 5 RMD şi RMPD"

Informare proiect "ACTIMOB 1- Activare si mobilitate tineri NEETs"

Comunicat proiectul "UNIT 4"

Informare proiect "PRO ACCES ALTERNATIV RMPD"

Informare proiect "INTESPO"

Informare "Managementul de caz - Proces de incluziune pe piata muncii"

 

1."Reintegrare în 3 pași - consiliere, formare, mediere!" POSDRU/125/5.1/S/132712

Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea accesului la ocupare si integrarea durabila pe o piata a muncii flexibila si inclusiva a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, persoanelor care au parasit timpuriu scoala, din regiunile Sud-Est, Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia prin imbunatatirea competentelor profesionale, pe o perioada de 18 luni.

Obiectivul general va fi atins prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:

 • Facilitarea accesului unui numar de 565 persoane la informatie si servicii specializate de informare si consiliere profesionala;
 • Facilitarea accesului unui numar de 515 persoane la programe integrate de formare profesionala in meseriile cerute pe piata muncii;
 • Facilitarea accesului unui numar de 67 persoane pe piata locala sau regionala a muncii;

In cadrul proiectului se vor organiza urmatoarele cursuri: Lucrator in comert (5220.1.1, calificare nivel 1), Cofetar (7412.1.2, calificare nivel 1), Patiser (7412.1.3, calificare nivel 1), Frizer (5141.1.3, calificare nivel 1), Agent de securitate (5169.1.3, calificare nivel 1), Contabil (331302, initiere), Inspector/ referent resurse umane (333304, initiere), Operator la prelucrarea maselor plastice (823203, initiere), Operator calculator electronic si retele (351101, specializare), Stilist protezist de unghii (514208, specializare), Vanzator (522101, initiere).

Grupul ţintă al proiectului este format din:
 • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
 • Persoane în căutarea unui loc de muncă
 • Persoane inactive
 • Şomeri
 • Şomeri de lungă durată
 • Şomeri peste 45 ani
 • Şomeri tineri
 • Someri de lunga durata tineri

 

2. ”CONCRET – siguranta, dezvoltare, accesibilitate prin formare”  POSDRU/125/5.1/S/135432.

Obiectivul general al proiectului il constituie facilitarea integrarii socio-profesionale (prin informare, consiliere si mediere), a accesului la o calificare relevanta pe piata muncii  pentru persoanele somere sau somere de lunga durata, in 5 judete din 3 regiuni de dezvoltare.
Asigurarea conditiilor optime de informare si furnizarea de asistenta integrata (consiliere, formare profesionala, mediere) pentru facilitarea insertiei si mentinerea pe piata muncii a somerilor in special a celor de lunga durata, proiectul contribuie la realizarea obiectivului principal al A.P 5, si anume ” Facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata, atragerea si mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale si sprijinirea ocuparii formale” si genereaza urmatoarele tipuri de obiective specifice:

 • Informare si consilierea persoanelor somere in special cele de lunga durata
 • Imbunatatirea capacitatii de ocupare prin formare profesionala
 • Dezvoltarea capacitatii de a cauta un loc de munca a grupului tinta prin mediere
 • Reducerea somajului de lunga durata prin incadrarea persoanelor la un loc de munca

Participarea grupului tinta la serviciile integrate ( consiliere, informare , formare profesionala si mediere) va genera aparitia urmatoarelor beneficii:

 • inzestrarea somerilor cu competentele necesare pentru a participa  activ in sferele vietii social profesionale, la toate nivelele comunitatii, inclusiv la nivel european;
 • sporirea mobilitatii fortei de munca;
 • sporirea sanselor de acces la locuri de munca utilizand TIC;
 • limitarea proportiilor somajului de lunga durata;
 • facilitarea (re)integrarii in activitate a categoriilor de forta de munca defavorizate;
 • cresterea nivelului investitiilor in resurse umane;
 • dezvoltarea efectiva  a metodelor de predare si invatare;
 • imbunatatirea evaluarii competentelor  si in sistemul nonformal si informal;
 • sporirea eficientei cursurilor de formare pofesionala.

Obiective specifice:

 • oferirea serviciilor de informare si consiliere pentru 1110 persoane din care 437 someri de lunga durata, in vederea indentificarii necesitatii de formare profesionala, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii someri si someri de lunga durata
 • Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 1018 persoane din care 400 persoane someri de lunga durata, prin participarea acestora la 62 de cursuri de formare profesionala in diferite domenii, in 5 judete din 3 regiuni de dezvoltare
 • dezvoltarea capacitatii a 1110 de persoane de a cauta un loc de munca, de a se auto-organiza, prin oferirea de servicii de mediere si organizarea a 4 burse ale locurilor de munca in 4 judete diferite.
 • Incadrarea la un loc de munca a 125 persoane participante la instruire in termen de 6 luni de la finalizarea acesteia

 

3. Proiectul strategic SUCCES-Parteneriat pentru mediul rural“ –  POSDRU /135/5.2/S/126362

Durata proiectului este de 18 luni  şi este  implementat în parteneriat cu : AJOFM Buzău, APSE Tậrgu-Jiu , SC TIME CONSULTING FOR LEARN SRL, SC FONDURI STRUCTURALE AND MANAGEMENT CONSULTING SRL , în  2 regiuni de dezvoltare regională : Sud-Est si Sud Vestul Olteniei  în judeţele: Buzău,  Brăila , Vrancea, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea.
Obiectivul general:
Creşterea șanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor neocupate din mediul rural cu focalizare pe tineri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin participare la programe integrate de formare profesională continuă in domenii non agricole cerute pe piaţa muncii din regiunile Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia. Obiective specifice:
a)   Participarea în cadrul programelor de  formare profesională continuă în domenii non-agricole a cel puțin 828 persoane din mediul rural regiunile S-E si S-V Oltenia;
b)      Conștientizarea şi motivarea a 1080 persoane din mediul rural, din care: 300 persoane ocupate în agricultura de subzistenţa, 780 persoane aflate în cautarea unui loc de muncă cu focalizare pe tineri şi femei prin campanii de informare;
c)      Plasarea pe piata muncii a 130 persoane din grupul tinta.
Grupul ţintă este format din 1080 persoane din mediul rural din regiunile de dezvoltare Sud -Est şi Sud-Vest Oltenia, care au în vedere oportunităţi de formare şi ocupare în domenii non-agricole.

 

4. “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui implementează în calitate de beneficiar proiectul “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

“CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, se derulează în perioada 06 ianuarie 2013 – 06 iulie 2015 în parteneriat cu AJOFM Botoşani,  AJOFM Timiş, AJOFM Argeş, AJOFM Bacău, AJOFM Buzău,  AJOFM Tulcea, AJOFM Vrancea,  Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO Romania SA Bucureşti.

Proiectul îşi propune:

 • Dezvoltarea de competente specifice (de managementul proiectului, limba engleza, prelucrare si interpretare date de pe piata muncii, consiliere profesionala si mediere a muncii centrata pe nevoile clientilor) la 160 angajati ai SPO din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud si Vest în vederea iniţierii de acţiuni inovatoare de sprijinire a noilor forme de organizare şi management ale SPO, inclusiv stabilirea de parteneriate internationale, in cadrul unor programe complexe de formare autorizate.
 • Implementarea, dezvoltarea si promovarea la nivel national a unui model inovator de dezvoltare de competente pentru personalul SPO portal e-learning.

Beneficiile proiectului pentru grupul ţintă sunt:

 • dezvoltarea / îmbunătăţirea competenţelor de planificare a proiectelor la nivelul angajaţilor SPO;
  • dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice pentru 160 angajaţi SPO din 8 judeţe ale celor 4 regiuni implicate in proiect
 • participarea la schimburi de experienţă cu servicii de ocupare din două ţări europene;
 • stabilirea de viitoare direcţii de dezvoltare a parteneriatelor europene între specialiştii de pe piaţa muncii;
 • portofoliu de proiecte privind dezvoltarea de servicii de mediere a muncii, consiliere individualizată şi centrată pe client, prognoze-analize privind evoluţia pieţei muncii la nivelul celor 8 SPO partenere în proiect; portofoliu de instrumente de analiza-prelucrare date statistice, mediere, consiliere individualizată şi centrată pe client la nivelul fiecarui SPO implicat in proiect.

 

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – “Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie” 4.2.- “Profesionişti în piaţa muncii” şi are valoarea totală de 7.952.100,74 lei lei, din care: valoarea acordata din FSE este de  5.964.075,55 lei, iar contribuţia eligibilă a beneficiarului este de  1.988.025,19 lei.


2009 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau admin